Info

Lisens

Info sakset fra Norges Cycleforbund:  www.sykling.no/sportslig/lisenser/Sider/Lisenser.aspx

Lisens er obligatorisk for å delta i alle typer tidtatte ritt. Den inneholder bl.a. en ulykkesforsikring. Det er utøvers (foresattes) eget ansvar å ha løst lisens. I ritt uten tidtakning (Trimritt) er lisens ikke nødvendig, men NCF har en forsikringsordning for trimryttere ( Engangslisens ).

Det finnes to typer sykkel-lisenser:

Aktivlisens (Helårslisens)

Aktivlisens er gyldig i alle sykkelritt, og i alle typer sykkeltitt. Lisens bestilles gjennom sykkelklubben.

Send epost til fosensykkelklubb@gmail.com og be om lisens for inneværende sessong.

Oppgi:

Navn og adresse epostadresse

Fødselsdato

Lisenstype

Når faktura kommer til deg du bruke KID nr. på fakturaen.

Gå til minidrett.nif.no/ og registrer deg der hvis du ikke allerede er registrert. (NB! Husk bruk samme epostadresse som du oppga til sykkelklubben)

Etter at du er registrert hos "MinIdrett" kan du logge inn på din side og skrive ut lisensen.

Engangslisens

Engangslisens kjøpes til hvert enkelt ritt, og gjelder kun dette rittet.

Forsikring

Info sakset fra Norges Cycleforbund: www.sykling.no/sportslig/Sider/Forsikring.aspx

1.  Generelt
For forsikringsavtalen gjelder vilkår for Idrettsforsikring og de Generelle vilkår, så fremt de ikke er fraveket i bestemmelsene nedenfor. Komplette vilkår kan fås ved henvendelse til NCF.

2.  Hvem som er forsikret..
Forsikringen omfatter utøvere som har løst og betalt lisens for lisensperioden. Det forutsettes at lisenstaker er medlem av norsk folketrygd. Forsikringen gjelder fra betalingsdato til 28.02 påfølgende år.

3.  Hva forsikringen gjelder.
Idrettsskade er skade på legemet som oppstår plutselig og uforutsett og som inntreffer i forsikringstiden i forbindelse med organisert idrettsutøvelse.
Ulykkesskade er skade på legemet forårsaket ved en plutselig ytre begivenhet - ulykkestilfelle - som inntreffer i forsikringstiden ved reise og opphold i forbindelse med organisert idrettsutøvelse.

4.  Når og hvor forsikringen gjelder.
a. Forsikringen gjelder idrettsskade under ritt samt organisert trening som er relevant for idretten, i regi av NCF, klubb eller krets.  Forsikringen omfatter også individuell trening på sykkel, i treningsantrekk, i inn og utland.
b. Forsikringen gjelder ulykkesskade under direkte reise til/fra organisert idrettsutøvelse og ved opphold på konkurranse-/treningsstedet i forbindelse med organisert idrettsutøvelse.
Forsikringen gjelder likevel ikke ulykkesskade der skadelidte kan  kreve erstatning direkte fra skadevolder eller dennes forsikringsselskap.
c. Under reiseopphold som foregår utenfor lagets hjemsted, gjelder forsikringen også under oppholdet - dog høyst en uke før første, og tre dager etter siste ritt / konkurransedag - enten spillerne reiser samlet eller hver for seg.
d. Ryttere som løser engangs turlisens er kun forsikret fra start til mål i det aktuelle ritt.

5.  Hvilke begrensninger som gjelder.
a.  Forsikringen gjelder ikke ved deltakelse i godkjente ritt eller aktiviteter organisert av juridiske enheter eller organisasjoner som ikk er tilsluttet Norges Cykleforbund eller UCI (Det Internasjonale Sykleforbundet).
b. Forsikringen gjelder ikke skade som skyldes sykdom, sykelig tilstand eller anlegg.
c.  Forsikringen gjelder ikke for medlem som er sykmeldt.
d.  Forsikringen er kun gyldig når det brukes heldekkende hjelm under trening og  konkurranse.
e.  Skade på briller/kontaktlinser dekkes ikke.
f.  Forsikringen forutsetter at behandling/operasjon etter skade skal skje ved det offentlige helsevesen. Selskapet vil kunne vurdere å godkjenne nødvendig operasjon av enkelte skader ved private sykehus/klinikker.
g. Utgifter ved behandling hos fysioterapeut/kiropraktor krever utvidet lisens.

 

Search site

© 2009 All rights reserved.